Sponsorer

Best Buddies har fået midler fra SATS-puljen til at udvikle konceptet. Best Buddies er et privat initiativ, og det videre arbejde finansieres ved fondsmidler og private sponsorer.

§18-midler
Aarhus Kommune har gennem flere år støttet Best Buddies Aarhus med §18 midler, således at Best Buddies Aarhus ligeledes kan arrangere en række gratis fællesarrangementer for alle tilmeldte i Best Buddies Aarhus.

Andre donorer
Inge og Skjold Burnes Fond har støttet Best Buddies af flere omgange.

Gerda og Hans Jensens Fond har gjort det muligt at lave pjecer og andet informationsmateriale.

Støt Best Buddies

Kontakt

BestBuddies@lev.dk